Partnerzy Centrum Szkoleniowego

 

Współpraca

Jesteśmy wdzięczni niżej wymienionym firmom za użyczenie / darowiznę sprzętu i materiałów dla potrzeb Centrum Szkoleniowego oraz za patronat medialny.

trinaSMAABB

FroniusMCSemiconManz
dehn
SolarEdge

alumero
jeanmullerhelukabelecotechnologies
SEOEuroprojektyHoppecke

Patronat medialny

WysokienapiecieCire
Fotowoltaika